ඇමෙරිකාවේ ප‍්‍රාන්ත දෙකක හදිසි තත්ත්වයක් ප‍්‍රකාශ කෙරේ.

Share

ඇමෙරිකාවේ ලූසියානා සහ මිසිසිපි ප‍්‍රාන්තයන්ට මේ වන විට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් සුළි කුණාටුවක බලපෑම් ඇති විය හැකි හෙයින් ඇමෙරිකානු රජය විසින් මේ වන විට හදිසි තත්ත්වයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිණි.

මේ වන විටත් එම ප‍්‍රාන්තයන්ට අධික වැසි සහිත කාලගුණයක් පවතින බව වාර්තා වනවා.