නුවරඑළියේ ගින්නක්

Share

නුවරඑළිය ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨශයේ රහන්වත්ත ප‍්‍රදේශයේ වනයක් ගිනි ගනිමින් පවතින බව ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. නුවරඑළිය දිස්ත‍්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ එරන්ද හේමවර්ධන පැවසුවේ අද දහවල් ඇති වු ගින්නක් මේ වන විට ව්‍යාප්තව ඇති බවයි.