ගෝන දඩයම

Share

හිනිදුම  ඕපාත ආරණ්ය සේනාසනය ආශ‍්‍රිත රක්‍ෂිතයේ දී ගෝනෙකු ඝාතනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පොළිසිය විසින් පරීක්‍ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.

යම් කිසි කෙනෙක් විදුලි රැහැනට උගුලක් ලෙස සකසා එමගින් ගෝනා දඩයම් කර ඇති බවයි. එය ඉතා සුක්‍ෂම ලෙස සිදුකර ඇති අතර මේ පිළිබද විමසීමේදී අදාළ පුද්ගලයා පළා ගිය බව ප‍්‍රදේශවාසීන් පවසනවා. මෙලෙස ගෝනුන් දඩයම් කිරීම පිළිබද පොළිසිය මේ වන විට පරීක්‍ ෂණ සිදුකරන අතර වැරදිකර ැවන් ඉතා ඉක්මනින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි පොළිසිය සදහන් කර සිටියේ.