දිවයිනේ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට හිම වැසි

Share

 

පසුගිය මැයි 8 වන දා දිවයිනේ ප‍්‍රදේශ කිහිපයක හමා ගිය දැඩි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් නිවාස ගණනාවකට හානි සිදු ව තිබෙන බව වාර්තා වුණා.

ඒ අතර උතුර, උතුර ැ මැද හා නැගෙනහිර යන පළාත් වන මෙම තත්ත්වය නිසා දැඩි හානි සිදුව ඇති අතර ඊට පෙර දින රාත‍්‍රියේ මයියංගනය හා හුන්නස්ගිරිය යන ප‍්‍රදේශවලට හිම පතනයක් සිදු වු බව ද වාර්තා වනවා. ප‍්‍රදේශවාසීන් පවසා සිටියේ ඔවුන්ගේ නිවෙස්වල ටකරන් මතට ගල් ගසනවා වැනි ශබ්දයකින් යමක් පතිත වු බවයි. එම අවස්ථාවේ අයිස් කැට නිරීක්‍ෂණය කිරීමට හැකි වු බවයි ඔවුන් පවසා සිටියේ.