දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට ජාතික සැළැස්මක්

Share

දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිතී හා ක‍්‍රමවේදයන් අඩංගු ජාතික සැළැස්මක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව පාරිසරික අමාත්‍ය අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පවසනවා.

ඇමතිවරයා මේ බව පවසා සිටියේ පසුගිය දා කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේ පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනගහන වැඩසටහන මගින් පවත්වනු ලැබු දෙදින වැඩමුළුවට සහභාගී වෙමින් ය.
දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට ගන්නා ක‍්‍රියාමාර්ග ප‍්‍රාදේශිය මට්ටමින් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සාගර ජලය ඉහළ යාම හා නායයෑම් ආදී ස්වභාවික ආපදා ඇති වන්නේ අප අතින් සිදුවන ක‍්‍රියාවන් නිසා දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් බව ද අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා. එමෙන්ම පසුගිය වසර 5 ක කාලය තුළ දී ශ‍්‍රී ලංකාව දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීම සඳහා ක‍්‍රියාමාර්ග රැුසක් ගෙන ඇති බවත් ඒ පිළිබද ඔහු සතුටු වන බවත් පවසා සිටියා.