බුත්තල කඳු වැටියක ගින්නක්

Share

බුත්තල රහතන්කන්ද ප‍්‍රදේශයේ ඇති වු ගින්නකින් මේ වන විට අක්කර 10 ක් පමණ විනාශ වී ඇති බව  වාර්තා වෙනවා.

මෙම ගින්න ඊයේ හවස් කාලයේ ඇති වී ඇති අතර අද අලුයම වන තෙක් මෙය පැතිර ගොස් තිබෙන නමුත් මේ වනවිට ගින්න පාලනය වී ඇති බව වාර්තා වනවා.