මඩකලපුවට හා බුත්තලට තද සුළං

Share

අද හා ඊයේ රාත‍්‍රියේ ඇති වු වැසි සහිත සුළං හේතුවෙන් මඩකලපුවේ නිවාස 20 ක් පමණ විනාශ වී ඇති බව වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම ගෝනගන්ගාර, බුත්තල හා වගුරුවෙල යන ප‍්‍රදේශ හරහා හමා ගිය සුළඟකින් නිවාස 10 ක් පමණ විනාශ වී ඇති බව මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.