චීනයට අධික සීත කාලගුණයක්

Share

චීනයේ උතුරු, ඊශාන හා මධ්‍යම පළාත්වලට මේ දිනවල ඇති වී ඇති අධික සීත කාලගුණය හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත් ව ඇති බව වාර්තා වනවා.

දැඩි හිම පතනක් මෙම ප‍්‍රදේශවලින් වාර්තා වන අතර මාර්ග හිමෙන් වැසීයාම නිසා රථවාහනවලට දැඩි බාධා ඇති ව තිබෙනවා. මේ දිනවල චීනයේ උෂ්ණත්වය ඍණ අගයක් ගන්නා බවයි විදෙස් ආරංචී මාර්ග පවසන්නේ.