වැසි සහිත කාලගුණය ලබන මාසය තෙක් පවතියි

Share
මේ දිනවල පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය ලබන නොවැම්බර් මාසය තෙක් පවතිනු ඇති බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනාවැකි පළ කරනවා.
අන්තර් මෝසම් කාලගුණික තත්ත්වය සකී‍්‍රය වීමෙන් මෙවැනි වැසි සහිත කාලගුණයක් පවතින අතර ඊයේ දිනයේ වැඩිම වර්ෂාපතනය අවිස්සාවේල්ලෙන් වාර්තා විය.