විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශය පිටාර යයි

Share

කªකර ප‍්‍රදේශයන්ට මේ දිනවල ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ බොහෝ ජලාශ පිටාර මට්ටමට පැමිණ තිබෙනවා. විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශය පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති නිසා එහි වාන් දොරටු මේ වන විට විවෘත කර තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් කැළණි ගඟ දෙපස ජීවත් වන පුද්ගලයින්ට ජලය පරිහරණය කිරීමේ දී විමසිලිමත් වන ලෙස නුවරඑළිය දිසාපතිවරයා ඉල්ලා සිටිනවා.