ග්වාතමාලාවේ භූ කම්පනයෙන් ජීවිත රැසක් අහිමි වෙයි

Share

ග්වාතමාලාවේ පැසිෆික් මුහුදු තීරයට ඔබ්බෙන් හටගත් මෙම භූ කම්පනයේ ප‍්‍රබලත්වය රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 7.4 ක් ලෙස සනිටුහන් වුණා. මෙයින් පුද්ගලයින් 39 ක් මිය ගොස් 100 ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අතුරුදන් වි ඇති බව වාර්තා වනවා.

මේ වන විට සුන්බුන් ඉවත් කිරීම ආරම්භ කර ඇත. භූ කම්පනයත් සමඟ ඇතැම් ප‍්‍රදේශවල නායයෑම් තත්ත්වයක් ද වාර්තා විය.