මෙක්සිකෝවේ භූ කම්පනයක්

Share

දකුණු මෙක්සිකෝවට කිලෝමීටර 173 නිරිත දිගින් කිලෝමීටර 60 ක් ගැඹුරින් රික්ටර් මාපක 6 ක අගයකින් යුත් භූ කම්යක් සිදුව තිබෙනවා. මෙය එරට වේලාවෙන් පාන්දර 2 ට පමණ ඇති වී තිබෙනවා.

මෙම තත්ත්වයත් සමඟ උස ගොඩනැඟිලි අවධානම් තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. කෙසේ වෙතත් භූ කම්පනයෙන් සිදු වු හානිය මෙතෙක් ගණනය කර නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.