සූරියගම ඇලේ මසුන් මිය යයි

Share

කඩවත, සුරියගම සිට කැලණිය ගඟ දක්වා වු ඇල මාර්ගයට රසායනික ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරිම හේතුවෙන් එහි ජීවත් වන මසුන් විශාල වශයෙන් මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

මෙම ක‍්‍රියාව සිදුකළ ඇතැයි කියන රියදුරු සහ බවුසරය පොළීසිය විසින් මේ වන විට අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඇල මාර්ගයේ ජලය භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ට කල්පනාකාරි වෙන ලෙසත් සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා.