ජලාශ තුනක් වාන් දමයි.

Share

පසුගිය කාලය පුරාත් අද දවසේත් පැවති වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලාශ තුනක් වාන් දැමීමට සිදුවු බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ නිසා ඒ අවට ජීවත් වන ජනතාවට කල්පනාකාරීව තම දෛනික කටයුතු කර ගන්නා ලෙසද ඔවුන් සඳහන් කර සිටිනවා.

 

කෙසේ වෙතත් පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හෙට දිනයේ ත් තිබිය හැකි බව කාලගුණ අංශ සඳහන් කරනවා.