හීලෑ අලින් ලියාපදිංචියට නව ක‍්‍රමවේදයක්

Share

හීලෑ අලි ඇතුන් ලියා පදිංචියට නව ක‍්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට වන ජිවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

වාර්ෂික ලියාපදිංචියට ලක් නොවු අලින්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් චිපයක් එම අලි ඇතුන්ට පැළඳ වීමට නියමිත බව වාර්තා වනවා. එමෙන්ම මෙම චිපයට අලින්ගේ ඞී.එන්.ඒ දත්ත ද ඇතුළත් කිරීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වනවා. දිනෙන් දින ඉහළ යන අලි සොරකමට ද මෙමඟින් විසඳුමක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බවයි වන ජීවී සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
මේ වන විටත් විහාරස්ථානවලට අලි ඇතුන් 350 ක් පමණ ලබා දී ඇතැයි වන ජීවී අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා පවසනවා.