නවසීලන්තය ආසන්න මුහුදේ භූ කම්පන මාලාවක්

Share

නවසීලන්තයේ රාවුල් (Raoul) දුපත ආසන්නයේ මැග්නිටියුඞ් 8 ක ප‍්‍රබලත්වයකින් යුත් භූ කම්පනයක් අද උදෑසන වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ ආසන්නයේ ම මැග්නිටියුඞ් 7.2 ක අගයකින් යුත් භූ කම්පනයක් ද පසුව ඇති වු බව විදෙස් වාර්තා පවසනවා. මෙම මුහුදු සීමාවේ තවත් සුළු භූ කම්පන කිහිපයක් ඇති වු බව ද සදහන් වනවා.